Engineering

Het team van engineers van Cablescan heeft de kennis en de mogelijkheden om tekeningen te produceren van specificaties die door klanten worden geleverd.

Bijvoorbeeld d.m.v. her-ontwikkeling produceren van een tekening voor een prototype van een kabelsamenstel indien hier weinig of geen informatie over beschikbaar is.

Wij kunnen bezoeken op locaties afleggen en hebben de kennis en ervaring om voorstellen aan klanten aan te dragen betreffende onze producten.

Wij hebben een uitgebreide databank met producten opgebouwd met cross referenties van gelykwaardige producten om het gebruik van producten die slechts door een leverancier worden aangeboden te beperken. De juiste selectie van materiaal/producten en leverancier levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

Klant ondersteuning

Wij hebben de mogelijkheid om onze engineers te co-loceren binnen project teams van onze klanten teneinde het risico van uitbesteding van de productie te verkleinen.

Wij hebben ervaring om lokaties van klanten te bezoeken en binnen industriele project teams (IPT's) te werken en dragen gedurende de concept ontwikkelings fase en de ontwikkeling bij door de werkwijze in goed overleg af te bakenen zodat producten d.m.v. een efficiente fabricage methode kunnen worden gefabriceerd.

#
#

Configuratie controle

Wijzigingen/veranderingen binnen (elektrische) projecten zijn onvermijdelijk. Ons pro actieve team is betrokken geweest bij meerdere projecten waarbij veranderingen en/-of wijzigingen optraden. Zij begrijpen volledig de noodzaak om wijzigingen effectief te managen teneinde het kostenplaatje tot een minimum te beperken en programma’s niet te verstoren

Wij hebben contacten met een aantal fabrikanten van connectoren, Backshells, Heatshrink producten en kabel leveranciers teneinde het juiste maatwerk te kunnen leveren.

Tekeningen

Cablescan vervaardigt tekeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van Tyco Harnware en visio software. Deze tekeningen kunnen desgewenst worden geproduceerd met door de klant aangeleverde informatie (formats).

Veel tijd wordt geinvesteerd in de kwaliteit en het niveau van de beschikbare informatie t.b.v. de tekening en de ontwikkeling hiervan om zich te verzekeren dat de beste, juiste technieken en geleerde lessen zijn gewaarborgd.

Elke tekening client minimaal navolgende informatie te beschriyven:

  • Onderdelen lyst
  • Technische layout inclusief afmetingen
  • Badradingsschema
  • Juiste specificaties
#