Kwaliteit

Cablescan verplicht zich dat service verlening en proces verbetering de top prioriteit naar zijn klanten zijn.

Opleiding en Ontwikkeling

Teneinde onze strategische doelstellingen te kunnen realiseren investeert Cablescan op jaarbasis in een groot aantal uren voor de training, opleiding en ontwikkeling van zijn team leden.

#
#

Proces verbetering

Cablescan voert regelmatig interne controles uit teneinde maximale progressie en doeltreffendheid te bewerkstelligen en te verzekeren. Het 8D proces wordt gebruikt om onvolkomenheden tijdens het productieproces te identificeren, te herstellen en in kaart te brengen. Top level strategie wordt geleverd door gebruik te maken van een aantal KPI's.

Certificeringen

Cablescan is gecertificeerd voor;